cedule

Pravidla střelnice

Pravidla bezpečnosti
Při střelbě je nutné zejména důsledné dodržování zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelby z ní.

1. Střelba je povolena jen v místech k tomu určených a jen povoleným směrem.

2. Vždy je na střelnici určený vedoucí střelby (poučená odpovědná osoba) – minimálně 18 let, který střelbu řídí, tj. lukostřelci chodí společně k terčům apod. Lukostřelci pod 18 let nesmí střílet bez odpovědné osoby starší 18 let.

3. Nikdo nesmí natahovat luk tak, aby při nějaké poruše mohl šíp letět daleko za terče, nátah se provádí pouze v úrovni.

4. V případě jakékoliv zjištěné závady na luku, nebo šípech je nutné přerušit střelbu.

5. Vždy se musí dát pozor při vytahování šípů z terčovnice, abych vytaženým šípem nezranil další střelce u terče. Při vytahování šípů nesmí za mnou nikdo stát!

6. Veškerá nekontrolovaná střelba a předvádění se je zapovězeno stejně jako alkohol a jiné návykové látky

7. Pozor na dopadovou plochu šípu, terčovnice musí být umístěna vždy v bezpečném prostoru, odkud se šíp nemůže odrazit jiným směrem (pozor zejména na různé plechové povrchy, okapy apod.), např. probodnutý nafukovací bazén je pak tou nejmenší škodou, který může šíp způsobit.

8. Uvědomme si, že např. při nátahové síle luku 50 lb (hodnota je uváděna v librách - lb), může činit výletová rychlost šípu cca 200 km/hod.

9. Střílet z luku smí jen osoba zdravotně a psychicky způsobilá. Náročnost střelby z luku se plně vyrovná náročnosti střelby z palných zbraní.

10. Lukem se nesmí vystřelit nikdy nahoru, do vzduchu, kinetická energie neovladatelného šípu při návratu na zem, může vážně zranit nebo i zabít. Vždy se míří jen na terč.

11. Střelbu je nutno přerušit kdykoli si nejsme jisti správnou funkcí luku, šípů,bezpečností střelby (např. pokud se náhle objeví v prostoru střelby, na střelnici apod. osoby nebo zvířata, které bychom mohli ohrozit).

12. Při střelbě nesmí být nikdo před střelcem, pouze za ním.

13. Šíp se zakládá do tětivy výhradně až na místě, odkud je provádět výstřel, vždy směrem k terči.

14. Pozor při střelbě na různé vzdálenosti, je nezbytné začít se střelbou na kratší vzdálenosti (např. do 10 m) a tuto vzdálenost postupně zvětšovat. Zcela jinak se vystřelený šíp chová při střelbě ze svahu a naopak, při střelbě do svahu. Je vhodné, zejména zpočátku, provádět trénink na lukostřeleckých střelnicích příp. pod dohledem osob, které mají se střelbou zkušenosti.

15. Šípy je zakázáno osazovat hroty využitelnými k lovu.

16. Při hrubém porušení pravidel lukostřelnice má obsluha povinnost vykázat původce mimo areál .

17. Obsluha střelnice má právo vykázat osobu, která vykazuje známky opilosti či požití návykové látky, nebo se již v minulosti dopustila hrubého porušení bezpečnostních pravidel ze všech prostor lukostřelnice